.
Temadag: ABM-samarbejdet i registreringsperspektiv (2005)

ABM-samarbejdet i registreringsperspektiv

– Samarbejde mellem Arkiver, biblioteker og museer

Fabita – Bibliotekarforbundets faggruppe vedr. kataloger

Temadag om ABM samarbejde

Torsdag den 2. juni 2005 på Vejle Bibliotek

Hvordan får vi de tre institutioners registreringssystemer til at tale sammen?

Hvad kan vi gøre for at optimere samarbejdet på registreringsområdet?

Hvad er visionerne og fremtidsmulighederne for ABM samarbejdet?

Program

09.30 – 10.00 Kaffe og morgenbrød

10.00 – 10.10 Velkomst og indledning Ruth Hedegaard, Fabita

10.10 – 10.30 Lokalarkivernes registreringsprogram ARKIBAS, ved Asbjørn Hellum, Vejle Stadsarkiv

10.30 – 10.50 Bibliotekernes registreringssystem, ved Leif Andresen, Biblioteksstyrelsen

10.50 – 11.00 Pause

11.00 – 11.20 Museernes registreringsprogram REGIN, ved Eske Wohlfahrt, Kulturarvsstyrelsen

11.20 – 12.10 Forskning og projekter indenfor ABM–området på Danmarks Biblioteksskole, samt projektet ”Analyse af mapning fra ABM-formater til Dublin Core”, ved Henning Grauballe, Danmarks Biblioteksskole

12.10 – 13.10 Frokost

13.10 – 13.50 NOKS – Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase, konkret samarbejdsprojekt, ved Rasmus Falk Mikkelsen, arkivar og tidligere projektleder på NOKS

13.50 – 14.30 Samarbejdsmuligheder og standardisering på registreringsområdet, ved Jens Topholm, Aalborg Stadsarkiv

14.30 – 15.00 Kaffe

15.00 – 15.45 Paneldebat med dagens oplægsholdere. Ordstyrer Erik Thorlund Jepsen, Biblioteksstyrelsen

>>>

Oplægsholdere:

Asbjørn Hellum
Stadsarkivar i Vejle. Formand for Sammenslutningen af Lokalarkiver og medlem af styregruppen for udviklingen af lokalarkivernes EDB-program Arkibas 4, som er et webbaseret program til afløsning for DOS udgaven.

Leif Andresen Oplægget i Powerpoint
Bibliotekskonsulent, Biblioteksstyrelsen. Ansvarlig for bl.a. standardisering og bibliotek.dk i Biblioteksstyrelsen. Formand for Dansk Standard S24 Information og dokumentation og medlem af Dublin Core Metadata Initiative Advisory Board. Medlem af ABM-standard arbejdsudvalget, nedsat af Rigsarkivet, Kulturarvsstyrelsen og Biblioteksstyrelsen på foranledning af kulturministeren

Eske Wohlfahrt Oplægget i Powerpoint
Konsulent, Kulturarvsstyrelsen. Er involveret i drøftelser om det centrale webbaserede oversigtsregister “Museernes Samlnger” og indberetnings- og registreringsprogrammet “Regin”. Medlem af ABM-standard arbejdsudvalget

Henning Grauballe Oplægget i Powerpoint
Lektor på Danmarks Biblioteksskole, Institut for Informationsstudier, medlem af Bibliografisk Råd

Rasmus Falk Mikkelsen Oplægget i Powerpoint
Arkivar på Aalborg Stadsarkiv og tidligere projektleder på den nye udgave af NOKS, som bliver færdig her i foråret

Jens Topholm Oplægget i Powerpoint
Arkivar og souschef på Aalborg Stadsarkiv. Medlem af ABM-standard arbejdsudvalget

Erik Thorlund Jepsen
Bibliografisk konsulent, Biblioteksstyrelsen, bl.a. ansvarlig for katalogisering og nationalbibliografi-området, medlem af Katalogdataudvalget og Nationalbibliografisk Udvalg

Temadag 2.6.2005 ABM-samarabejdet i registreringsperspektiv