.
Låner i et elektronisk spil kegler

Hvad sker der, når bøgerne bliver elektroniske?

Forum for Registrering afholder i samarbejde med Fabita en temadag, Mødecenter Odense den 22. november 2012

E-bøger er en del af din hverdag, de har indflydelse på din hverdag, dine arbejdsprocesser og dit samarbejde med andre biblioteker. På bibliotekerne stiller e-bøgerne helt nye krav, materialevalget skifter karakter, og der er helt nye spillere på banen.

Temadagen sætter fokus på de forandringer, der sker i arbejdet med bøgerne, når de bliver elektroniske – både på det enkelte bibliotek og i det danske lånesamarbejde. Der fokuseres både på udbuddet, de økonomiske konsekvenser ved synliggørelsen og for materialevalget og den praktiske håndtering i henholdsvis den lokale katalog og DanBib/bibliotek.dk.

Dagens hovedpunkter – detaljeret program udsendes senere:

  • E-reolen og forlagsbranchen
  • Synliggørelse versus økonomi – kan bibliotekerne opfylde brugernes behov
  • Hvem har adgang til hvad? Offentlige biblioteker og den restriktive adgang.
  • E-bøger/e-ressourcer og katalogen, hvilke erfaringer kan vi bruge fra e-tidsskrifterne.
  • Hvordan kan man søge ressourcerne i fælleskatalogerne? Kommer ressourcerne i DanBib?
  • Fremtiden og Danskernes Digitale Bibliotek

Detaljeret program udsendes senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen eller tilmeld dig på foreningens hjemmeside under Arrangementer eller på df@statsbiblioteket.dk