.
Nyt fra bestyrelsen

Kære Fabita-medlem.

Vi var glade for, at kunne fortælle i sidste nummer af bladet, at bestyrelsen nu igen var fuldtallig: Det er der mange af BF’s faggrupper der ikke kan sige. Men hovmod står, som bekendt, for fald. Siden sidst er Ruth Hedegaard, trådt ud af bestyrelsen.

Årsagen er den glædelige, at Ruth er blevet ansat som stadsarkivar i Frederikshavn, og hun skal bruge kræfterne på, at sætte sig ind i den nye opgave. Inden ansættelsen i Frederikshavn, var Ruth ansat på Vendsyssel historiske Museum, og hendes viden herfra har været et velkomment bidrag i bestyrelsen.

Vi glæder os på Ruths vegne—og er også stolt over, at se en bibliotekar som stadsarkivar. Sådan!

Siden sidste nummer af Fabita har vi fået de sidste detaljer på plads vedrørende det arrangement med Barbara Tillett, som vi afholder i samarbejde med DBC d. 21. november, se indstik. Vi henviser til præsentationen af Barbara Tillett som blev bragt i sidste nummer af bladet (som også ligger på www.fabita.dk) og håber, at se rigtig mange af jer d. 21. november.

Prisstigning

På bestyrelsesmødet d. 16. juni blev det vedtaget, at hæve prisen for et årsabonnement på bladet Fabita til kr. 100.