.
Arkivering af faggruppernes blade og hjemmesider

Som nævnt på side 2, har det været værdifuldt, at have et medlem af bestyrelsen som kom fra arkiv og museumsverden. På et bestyrelsesmøde bemærkede Ruth, at hun anså det for problematisk, at mange små lokalorganisationer ophørte med at udgive nyhedsbreve i fast form, for i stigende grad udelukkende at publicere i elektronisk form: nyhedsbreve via mail, blogs, hjemmesider, o.l. Arkivering af den danske del af nettet er jo begrænset, og adgang til det arkiverede endnu mere begrænset. Ruth funderede over, hvad der ville ske i fremtiden, når lokalhistorikere forsøgte at efterforske vores tid, og konklusion var, at de måske ville blive ilde stedt.

Ruths bemærkninger gjorde, at vi rettede blikket mod Fabitas eget arkiv. Var den sikret for eftertiden? Nu vil man måske indvende, at der aldrig nogensinde vil være nogen der vil forske i BF’s faggruppers historie. Men man ved aldrig.

I en artikel i Weekendavisen i august 2008, fortalte Anne Knudsen om en forsker, der gjorde op med gængse forestillinger om hvordan fattigfolk i England gik klædt i gamle dage. De gik ikke klædt i fornuftigt gråt vadmelsstof, men i smukt og forholdsvist dyrt tøj. Belæg for påstanden fandt forskeren i protokoller fra børnehjem: da børnene blev indleverede, klippede man et lille stump af det tøj som barnet havde på, og satte det i protokollen, som en hjælp til at kunne identificere barnet, ifald familien senere kom og ville have det tilbage. Tøjstumperne var ikke af gråt vadmelsstof, men smukke, højtfarvede stoffer, og man regner med at børnenes tøj blev syet af de voksnes aflagte. At protokollerne har overlevet er et under.

Ældre årgange af Fabita bladet ligger—trygt og godt?—hjemme hos et bestyrelsesmedlem. Hjemmesiden bliver nedtaget lige så ofte, dvs. lige så lidt, som resten af den danske del af Internettet. I Fabitas bestyrelse mente vi at det måske kunne gøres bedre, og vi funderede over om ikke det var noget vi kunne forvente at BF ville påtage sig at gøre for faggrupperne, fordi vi synes det er en problematik som netop skulle interessere vort fag.

Vi har derfor rettet henvendelse til BF og spurgt, om de ville påtage sig, at opmagasinere ældre årgange af faggruppernes blade, og om de vil påtage sig at nedtage og opbevare faggruppernes hjemmesider. Hidtil har de vist ikke kunnet forstå problematikken.