.
Kataloger

Kataloger i Norden

Danmark

Basen indeholder bøger, artikler, anmeldelser, cder, videoer, dvd´er, cd-rommer, lydbøger m.m. fra alle danske folke – og forskningsbiblioteker.

Bibliografisk fælles database som forvaltes af DBC. Basen indeholder data fra følgende leverandører:

1. Danske forskningsbiblioteker Baseajourføring forskningsbiblioteker 2. Danske folkebiblioteker Baseajourføring folkebiblioteker 3. Danske nationalbibliografiske poster fra DBC – herunder Dansk Bogfortegnelse, Artikelbasen, Anmeldelsesbasen, Pladeanmeldelser, Avis Kronik Index, Dansk Tidsskrift Index, Dansk Artikelindeks, Sangindeks, Artikler i Bøger m.fl.  Løbende opdatering hver dag. 4. ISSN Register – International registrant over periodica. Opdateres ca. 1 gang månedligt. 5. British National Bibliography 1981-2008. 6. Library of Congress, katalogiseringer 1981 ff. Bogposter opdateres dagligt, mens øvrige materialetyper opdateres 1 gang ugentligt.

DanBib danner det bibliografiske grundlag for bl.a. bibliotek.dk.

Dansk bogfortegnelse er en registrant over bøger og periodica udgivet i Danmark. Bogfortegnelsen registrerer også mikroformer og fra 1.1.96 registreres endvidere elektroniske bøger og periodica i selvstændig fysisk form, f.eks. cd-rom. I 1998 er en registrering af statiske netpublikationer påbegyndt. Udvælgelsen baseres på optagelseskriterier fastlagt af Nationalbibliografisk Råd. Udkommer som ugefortegnelse.

>> For adgang til de enkelte folke-og forskningsbiblioteksers kataloger se under Biblioteker.

Norge

Base indeholdende bestand fra Norges universiteter, Nasjonalbiblioteket og en række fagbiblioteker. Der er tillige adgang til baserne Forskpro og Forskpub, som er registranter over henholdvis forskningsprojekter og forskningspublikationer.

Norbok indeholder bibliografisk beskrivelse af bøger, registreret til Norsk Bogfortegnelse. Bøger udgivet i Norge, værker af nordmænd udgivet i udlandet samt oversættelser af norske forfattere til andre sprog.

Referencer til artikler fra næsten 400 norske tidsskrifter og årbøger

Base, der indeholder referencer til norske periodika. Basen indeholder bl.a. aviser, institutionsserier, tidsskrifter og årbøger. Indeholder også mikroformer og elektroniske udgivelser.

Base der indeholder oplysninger om 360 norske bibliotekers bogbestand. Sambok omfatter alle materialetyper.

Norsk samkatalog for periodika, årbøger, serier og udenlandske aviser.

Sverige

Gratis samsøgning af materialer i alle svenske biblioteker. (Libris – svenske forsknings- og specialbibliteker og BURK – svenske folkebiblioteker). Pendent til bibliotek.dk

Samkatalog til 200 svenske universitets- og fagbiblioteker. Indeholder stort set alle svenske titler fra 1866- . Adgang til den svenske artikelbase.

Finland

Indgang til offentlige biblioteker i Finland og deres databaser.

Den finske nationalbibliografi fra 1488

Basen giver adgang til Helka – bibliotekerne.

Katalog for det finske depotbibliotek.

Island

Database ved Islands national- og universitetsbibliotek. Samkatalog for nogle islandske forskningsbiblioteker. Basen giver både adgang til en monografidel og et artikelindeks.

Kataloger i Europa

Belgien

Basen indeholder belgiske værker efter 1875 og udenlandske værker efter 1930

Fællesbase til belgiske forskningsbiblioteker. Produceret ved Katholieke Universiteit Leuven.

Bosnien

Virtual Library of Bosnia and Herzegovina

Bulgarien
Estland

Basen dækker Nationalbiblioteket samt andre estiske biblioteker

Frankrig

Bibliothèque Nationale de France

Grækenland
  • National Library of Greece

The Greek National Library

Holland

National Library of the Netherlands i Den Haag .

Groningens Universitetsbiblioteker, incl. fakultetsbiblioteker.

Irland

Irlands nationalbibliotek.

The University of Dublin

Italien

Università di Bologna

Italian Union Catalogue of Serials (ACNP)
Fællesbase for tidsskrifter i italienske biblioteker med lokaliseringer. Med link til liste over italienske avisers hjemmesider.

Fællesbase for italienske biblioteker, bl.a. nationalbibliotekerne i Firenze og Rom.

Kroatien

National and University Library, Zagreb

Letland

Fællesbase for Lettiske nationale biblioteker

Lichtenstein

Base fra Liechtensteinischen Landesbibliothek

Lithauen

Martynas Mazvydas, National Library of Lithuania

Luxembourg

Fællesbase med nationalbibliografien, tidsskriftsfortegnelse og andre biblioteker i Luxembourg.

Malta

Basen indeholder National Library of Malta, Central Public Library og Gozo Public Library.

Maaltas nationale arkiv.

Polen

National Library Poland.

Jagiellonian University Library.

Portugal

Fællesbase for Nationalbiblioteket og portugisiske biblioteker.

Rumænien

The Central University Library “Carol l” of Bucharest.

Rusland

Opdelt i forskellige kataloger, med hver sin søgeadgang. F.eks. finsk-sproget litteratur, russisk m.m.

Schweiz

Schweizerische Landesbibliothek.

Fælles base med Swiss university libraries og Swiss national library.

Schweiziske umiversitetsbibliotekers hjemmesider og baser.

Slovakiet

Univerzitná knižnica v Bratislave -Slovakiets nationalbibliotek

Slovenien

Virtual library of Slovenian. Fællesbase for Nationalbiblioteket og andre biblioteker.

Spanien

Det spanske nationalbibliotek

Fællesbase for Universitetsbiblioteket i Barcelona og universiteterne i Catalanien.

Storbritannien

British Librarys samlinger. Der er mulighed for gratis søgning samt bestilling af kopi mod betaling uden at være registreret som bruger. Bestilling af lån kræver en registrering som bruger hos British Library

Privat hjemmeside med liste over alle folkebiblioteker i Storbritannien med links.

Fælles katalog for engelske, skotske og irske biblioteker plus British Library

  • National Library of Scotland

National- og pligtafleveringsbibliotek. Adgang midlertidig utilgængelig

Pligtafleveringsbibliotek.

Queens University of Belfast. Universitetsbibliotek

Tjekkiet

Det tjekkiske Nationalbibliotek.

Tyskland

Alfabetisk liste over tyske online-kataloger.

  • GBV – Common Union Catalogue

Portal til Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Metabase til tyske, østrigske og svejsiske biblioteksbaser, søgning i mange nationalbiblioteker og netboghandlere. Resultat af søgning bliver præsenteret fra en katalog af gangen.

Liste med links til tyske universites-og fagbiblioteker med søgbare kataloger udarbejdet ved Hannover Universitet. Ordnet alfabetisk efter by og efter fagområde.Listen har desuden henvisninger til andre specialkataloger

Ungarn

Nationalbibliotek

Vatikanet

Officielt bibliotek for Vatikanet

Østrig

Base for østrigske universitets- og fagbiblioteker.

Basen giver adgang til østrigske dissertationer. De nyere referencer er forsynet med abstracts.

Nationalbibliotek

 

Øvrige verden

Afrika
  • Egypten – Egyptian Libraries Network link virker pt ikke (primo 2015)

Adgang til søgning i folke- forsknings- og specialbiblioteker i Egypten. Man kan søge i enkelte biblioteker eller i alle på en gang.

Database ved Universite Cheikh Anta Diop de Dakar.

Pligtafleveringsbibliotek

Universitetsbiblioteket ved University of South Afrika – Pretoria, det største universitet i Sydafrika, som tillige er et af de største universiteter for fjernstuderende i verden. Samlingerne består af ca. 2 millioner enheder, samt en voksende bestand af elektroniske ressurcer.

Asien
Burma

Cambodia

Filippinerne

Indien

Indiens nationalbibliotek med stor samling af sjældne indiske dokumenter.

Irak

Japan

Base ved Osaka University Library.

Kina

Universitetsbiblioteket i Hong Kongs database.

Malaysia

Base ved University of Malaya i Kuala Lumpur.

All NUS library: Central Library, Chinese Library, C.J.Koh Law Library, Hon Sui Sen Memorial Library, Medical Library, Music Library, Science Library.

Thailand

Samkatalog for institutbibliotekerne ved Chulalongkorn University Library i Bangkok.Universitetet dækker alle fagområder. Basen opdateres dagligt.

Mellemøsten

Nationalbibliotek for det jødiske folk. Indeholder materialer på alle jødiske sprog.

Pligtafleveringsbibliotek.

Database for universitetet i de Forenede Arabiske Emirater.

Nordamerika
Canada

Biblioteket har meget store samlinger af alle former for materiale. Adgang til Canadas nationalbibliografi.

USA

Giver mulighed for at finde biblioteker med Z39.50 adgang. Flest amerikanske biblioteker.

Stillehavsområdet
Australien

Australian National University Library

Link til Australian Libraries Gateway, hvor det er muligt at finde frem til australske bibliotekers kataloger, adresser m.m.

Database over materialer i australske biblioteker. Søgning, lokalisering og bestilling (“Australsk Danbib”).

New Zealand

Link til bibliotekskataloger i New Zealand udarbejdet ved University of Auckland Library. Nogle kataloger er telnet-kataloger. Login angivet.

Mellem- og Sydamerika
Argentina

Database ved Biblioteca Nacional de la Republica i Buenos Aires.

Brasilien

Chile

Mexico

Peru

 

Tidsskriftskataloger

Dansk periodikafortegnelse udarbejdes af Det kongelige biblioteks Danske afdeling i samarbejde med DBC. I Dansk Periodicafortegnelse optages alle periodiske publikationer: aviser, tidsskrifter, årbøger og serier, bortset fra publikationer af lokal, intern og arkivalsk karakter. Alle nye aviser, tidsskrifter, årbøger og serier samt publikationer, der har ændret titel eller er ophørt, publiceres samme steder som Dansk Bogfortegnelse. Alle periodica i Dansk Periodicafortegnelse opdateres løbende og er online tilgængelig via Det kongelige Biblioteks database REX og via de danske bibliotekers fælles database DanBib.

Referencer til periodika (tidsskrifter, årbøger, serier og aviser) med og uden ISSN uanset udgivelsessted i ca. 900 nordiske og baltiske biblioteker. (Ikke Litauen).

Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalen er en dansk parallel til den amerikanske portal JSTOR. Portalens materialer kan frit læse, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsmål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.

 

Fælles bibliotekskataloger

The European Library (TEL) er en internet-tjeneste, som giver adgang til samlingerne hos 47 nationalbiblioteker i Europa. Samlingerne er både digitale og fysiske, og de indeholder bøger, tidsskrifter, aviser, båndoptagelser, fotografier og andre materialer. European Librarys portal er åben for gratis søgning, og den omfatter både metadataoplysninger og digitale værker, hvoraf nogen er gratis og andre er belagt med en afgift.

Guide udarbejdet af IFLA over alle kendte,løbende nationale bibliotekskataloger i verden.Et kriterie for optagelse er,at katalogen skal være både national(eller international)og løbende.Også kataloger uden offentlig adgang medtages.

Liste udarbejdet fra University of Saskatchewan Libraries,Canada over Web-biblioteks kataloger på nettet. Opdelt efter bibliotekstyper. Hovedvægten ligger på USA.Udvalget synes noget tilfældigt.

Liste/link over biblioteker med Web-servere. Opdelt geografisk. Indeholder henvisninger til biblioteker i 146 lande. Udarbejdet ved Berkeley Digital Library. Pr. august 2011 bliver listen ikke længere opdateret, men så længde de fleste links stadig virker, beholdes listen her på siden.

Worldcat er et fælleskatalog for biblioteker over hele verden. Den indeholder registreringer af alle materialetyper. Over 200 mill. poster og over 1,5 milliard lokaliseringer pr. december 2010. Adgang til WorldCat via netpunkt.dk.

Gratis søgeflade til WorldCat. Ud over muligheden for avanceret postvisning indeholder søgeresultaterne også lokaliseringer. Lokaliseringerne er rangeret efter geografisk nærhed.