.
Fagtidsskrifter

Danmark og resten af Norden

Bibforum er et fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden. Udkommer 4 gange årligt, og indeholder aktuelle og relevante artikler om nye strømme, ombygninger, nye faglige profiler m.m. Tidsskriftet kan læses online.

Biblioteksbladet udgives af Svensk Biblioteksförening (siden 1916). Udkommer 9 gange årligt. Tidsskriftet kan læses online.

Foreningsblad i fuldtekst. Danmarks Biblioteksforenings medlemsblad “Danmarks Biblioteker” er nu tilgængeligt i en elektronisk udgave. Bladets målsætning er at styrke beslutningsgrundlaget i kommunalbestyrelser og biblioteker ved at formidle viden og skabe debat om stort og småt inden for biblioteksverdenen.

Bibliotekarforbundets fagmagasin. Kan læses online. Den trykte udgave af Perspektiv udkommer 11 gange årligt.

Engelsksproget folkebiblioteksblad åben via web. Det gammelkendte blad Scandinavian Public Library Quarterly (SPLQ) udkom for første gang i 1968, og lever nu videre på nettet. Fra 2002 og frem er der adgang til artiklerne i fuld tekst via deres website. Det trykte blad udkommer 4 gange om året. SPLQ har til formål at udbrede kendskabet om skandinaviske biblioteksforhold overfor engelsktalende. Der er skribenter fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Europa og resten af verden

Tidsskrift udgivet af The American Library Association. Udkommer 6 gange om året med 4 kvartalsvise onlinesupplementer.