.
Regler, formater og standarder

Bibliografiske formater mm.


danMARC2

Dansk version af MARC-formatet. danMARC2 er den bredt accepterede danske version af MARC-formatet.


MARC21

Navnet på et fællesformat publiceret i 1999 af Library of Congress og National Library of Canada for at harmoniserede deres ældre formater USMARC og CANMARC. MARC21 blev oprindeligt kun brugt i Nordamerika, men siden har flere europæiske lande besluttet at indføre det bla. Sverige (2002) og England (2004).


Bibframe

Bibframe er en konceptuel model og et format for bibliografiske data og andre data, der indgår i bibliotekers, museers og arkivers kataloger og databaser. Formålet er at bringe bibliotekernes kataloger og databaser i samklang med alt det andet, der findes på nettet. Det er  tænkt som en afløser for Marc21 og skal være mere webbaseret med fokus på Linked Data standarder. En version 2.0 blev publiceret primo 2016.


ICP

International Cataloguing Principles. ICP er grundprincipperne for katalogisering udviklet af IFLA i perioden 2003-2008. De erstatter de såkaldte Paris Principles fra 1961.


RDA

Ressource Description and Access. Navnet på internationale regler for katalogisering og tilgængelighed. Reglerne skal fra primo 2013 afløse AACR2 og indarbejder principperne fra FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) og FRAR (Functional Requirements for Authority).


FRBR

En række funktionalitetskrav (Functional Requirements for Bibliographic Records) til bibliografiske registreringsformater udviklet af IFLA.


FRAD

Functional Requirements for Authority Data, udviklet af IFLA i 2009.


FRSAD

Functional Requirements for Subject Authority Data, en række funktionalitetskrav udviklet af IFLA i 2010.


ISBD

ISBD er et regelsæt fra IFLA til beskrivelse af forskellige biblioteksmaterialer inden for rammerne af en katalog. Reglerne organiserer den bibliografiske beskrivelse af et værk på en bestemt måde.

 


Katalogiseringsregler i Norden, Europa og resten af verden

Danmark

Sverige

Ingen online adgang til de svenske katalogiseringsregler (KRS). Der er dog adgang til ovenstående side under Svensk Biblioteksforening, der holder øje med ændringer og ajourføringer til reglerne.

Større online opslagsværk for indeksører. Tager udgangspunkt den svenske udgave af MARC21.´

Norge

Finland

  • Katalogiseringsregler

Island

  • Katalogiseringsregler

Internationalt


Katalogiseringsregler inden for bestemte materialetyper

LC’s katalogiseringsregler for løsbladsværker


Biblioteksstandarder i Danmark

Publikation der årligt udgives af Slots- og Kulturstyrelsen med det formål at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet


Metadata og Dublin Core

Dublin Core Metadata Initiatives (DCMI) hjemmeside.