.
Opslagsværker m.m.

Identifikationsnumre

ISBN International Standard Book Number

I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor på  DBC, der har til opgave at sørge for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre. På disse sider kan du bl.a. tilmelde dig som udgiver, rekvirere nye ISBN-numre, samt læse mere om ISBN-systemet.

ISSN International Standard Serial Number

Forlag

Listen over forlagsadresser indeholder en alfabetisk liste over forlag/udgivere også ikke-erhvervsmæssige udgivere, som er tildelt flere end 10 ISBN. Listen ajourføres kvartalsvis.

Ordbøger

Informationsordbogen indeholder definitioner af over 3.000 fagudtryk, som har med biblioteker, søgning og formidling af information at gøre

Statistik

Hvert år udarbejdes til brug for Danmarks Statistik og Unesco en bogstatistik, der ikke bare er en opgørelse af antal udgivne bøger. Statistikken er opdelt i skønlitteratur og faglitteratur. Skønlitteraturen er yderligere opdelt i genrer og faglitteraturen er specificeret ud på (hoved-)emner. På samme måde er skole- og børnebøger udspecificeret. Og endelig er der opgjort hvor meget der er udgivet på originalsprog og hvor meget der er oversat.

Opslagsværker og informationssider for enkelte materialetyper

Bøger

Litteratursiden er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur og blande sig i den litterære debat. En platform for både redaktionelt indhold og brugergenereret indhold. Litteratursiden produceres og finansieres af ”Foreningen Litteratursiden”, der har 86 medlemsbiblioteker.

  • Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi – link virker pt. ikke (august 2013)

Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er en registrering af bøger og tidsskriftartikler om dansk litteratur og danske forfattere fremkommet overalt i verden siden 1967. For bibliografiers vedkommende går registreringen endda længere tilbage.
Bibliografien bygger på værket Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi 1967-1986, som udkom i 1989, samt på den supplering af dette værk, som siden har fundet sted i tidsskriftet Dansk Noter. Opdatering finder normalt sted kvartalsvis. Bibliografien medtager kun udgaver af danske forfatteres værker, hvis disse også indeholder litteratur om de pågældende værker og forfattere (fx indledninger, efterskrifter og kommentarer).

En database med ældre dansk lyrik og biografiske oplysninger om danske digtere.

Fuld-tekst værker fra klassiske danske forfattere, med biografiske oplysninger.

Spring ud som forfatter, deltag i debat, betalæsning og skriveøvelser, skriv dagbog, kommentér tekster, find skrivetips, læs boganmeldelser, spil online, chat etc.

Illustreret Tidende skildrede i mere end 60 år sin samtid på en enestående måde. Perioden omfatter bl.a. Det Moderne Gennembruds epoke, og fra 1859 til 1924 kom Illustreret Tidende på gaden med nyheder, aktuelle oplysninger, litterært stof og underholdning af høj værdi. Man kan søge enten via årstal eller årgang.

Et netværk under Dansk Forfatterforening med fokus på den japanske digtform haiku.

Forfatterweb er et elektronisk forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere som omfatter både afdøde og nulevende forfattere. I begyndelsen af 2011 indeholder Forfatterweb ca. 550 portrætter. Heraf ca. 100 børne- og ungdomsforfattere samt illustratorer. Udvalget er bredt, og der medtages såvel klassiske forfatterskaber som debuterende forfattere inden for alle genrer. Enkelte forfatterskaber portrætteres både som børne- og voksenforfatter.

Faktalink er en samling af elektroniske artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter i begyndelsen af 2011 over 400 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger

 

Film, video og multimedier

Internet Movie Database (IMDb) er en amerikansk baseret online database med informationer om film, tv shows, skuespillere, produktionforhold, spil og figurer. Basen dækker hele verdenen. Online siden 1990. Der er forskellige søgemuligheder f.eks. via filmtitel, skuespillernavn, produktionsselskab, via emneord etc.

Svensk mediedatabas, SMDB, er søgebasen for det svenske Kungliga Bibliotekets audiovisuelle samlinger. Her kan findes oplysninger om tv, radio, video, film, dvder og multimedier. SMDB dækker de svenske udsendelser og udgaver siden 1979, men indeholder også ældre materiale. Ajourføres løbende hvis ikke dagligt.

ToTheGame er en spilside der startede i 2001. Den fungerer som en spilportal til andre sider ved at tilføje nyheder, interviews, anmeldelser og video/screenshot links. Den er også en database over releasedatoer for USA og Europa. Per 2011 har den registranter af over 12000 spil der dækker alle platforme.

MobyGames er en amerikansk database der har været online siden 1999. Dens mål er at give alle tænkelige informationer vedr. spil i perioden 1979 og frem til d.d. Jvf. deres målsætning:

MobyGames’ main design goals are:

To record all relevant information about a game, including (but not limited to): system requirements; sound/video/input devices supported; game creators (programmers, graphic artists, musicians, etc.); publisher; and so on

To rate (and optionally review at greater length) each game in the database by several factors, and allow multiple ratings by different people for accuracy

To allow anyone to easily retrieve the information–including complex queries that can span multiple genres, time periods, system requirements, etc.

To open up the database to multiple contributors

Lån film online fra biblioteket.

Downlån spil og programmer online fra biblioteket.

Historisk billedarkiv på nettet.

Downlån gratis musik via dit bibliotek.

Musik

En musikdatabase, indeholdende anmeldelser af albummer, sange/kompositioner, musikere, lister over udgivelser, indhold på albummer mv. Databasen har været online siden 1995.

4.000 forskellige opslagsord med definitioner, historisk baggrund, synonymer, henvisninger til relevante hjemmesider, billedmateriale, m.m. Kræver abonnement.

Musikressourcer

 

Netpublikationer

En søgbag database der rummer med end 50.000 filtyper som f.eks. PDF og EPUB og de forskellige programmer der bruger dem.

Adgang til at låne e-bøger fra en række forlag. Tilbydes lånere ved en lang række folkebiblioteker. Udvalget af e-bøger og de deltagende folkebiblioteker er ikke de samme som hos Ereolen.dk

Adgang til at  låne e-bøger  fra en række forlag. Tilbydes lånere ved en lang række folkebiblioteker.

Det Kongelige Biblioteks hjemmeside om ebøger, ebogsformater mm.

Lydbøger

Webportal med adgang til digitale lydbøger fra dit bibliotek.

Diverse

Spørg bibliotekaren

Guide til jura på nettet og i folkebiblioteket.

Netbiblioteket giver rum for læsning, inspiration, læring og oplevelser for syns- og læsehandicappede.

Vejledninger og links til bibliotekernes elektroniske opslagsværker med fjernadgang