.
METAs generalforsamling 2019

Kære alle

Hermed følger det endelige program og øvrige papirer til generalforsamlingen i META, der foregår d. 26/4 2019 på Dokk1 i Aarhus.

Program. METAs generalforsamling 2019

Beretning. 2017-2019

Budget 2019-2021 forslag

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Vi håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt.

Vær opmærksom på, at vi skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen.
Det kan varmt anbefales at deltage i bestyrelsesarbejdet, der både bidrager til et godt netværk og til at holde sig opdateret fagligt – samt ikke at forglemme nogle hyggelige timer sammen med de andre engagerede medlemmer af bestyrelsen.
Vi vil desuden sætte stor pris på et par friske hoveder med nye og spændende indgangsvinkler på arrangementer med videre.

Vi håber vi ses.
Mange hilsner
Bestyrelsen i Meta:
Camilla, Lene, René og Karina

OBS: Program, beretning, regnskab og budget er også udsendt til medlemmerne pr. mail.

METAs generalforsamling 2019

Kære medlemmer

Faggruppens generalforsamling kommer denne gang til at foregå på Dokk1 i Aarhus d. 26. april fra klokken 15.

Programmet ser ud som følger:
14.00-15.00 – Mulighed for rundvisning på Dokk1
15.00-16.00 – Fagligt oplæg: Lars Johnsen – Googles transformation fra søge- til svaremaskine: Implikationer for metadata?
16.00-17.30 – Generalforsamling
• Valg af dirigent og referent
• Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
• Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
• Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
• Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
• Valg af stemmeudvalg
• Valg af bestyrelse
• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
• Evt.

18.00-            Middag på Restaurant Olive – https://olive.dk/

Eftermiddagskaffe+-kage under generalforsamlingen og den efterfølgende middag er på METAs regning.

Tilmelding via BFs kalender senest d. 12. april

Bestyrelsen:
Camilla Riis Petersen, DBC – genopstiller ikke
Karina Schødt Vedel-Smith, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus – genopstiller
Lene Østergaard, Skive Bibliotek, genopstiller ikke
René Høtbjerg Øhlenschlæger, Køge Bibliotek, genopstiller

Som I kan se, har vi brug for nye friske kræfter i bestyrelsen. Det er nødvendigt at minimum to medlemmer er villige til at træde ind i bestyrelsen, hvis faggruppen fortsat skal eksistere.
Det er meget spændende at deltage i bestyrelsens arbejde. Der er rig mulighed for at blive fagligt opdateret, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi plejer at hygge os i hinandens selskab.
Vi plejer at mødes 3-4 gange årligt på vores respektive arbejdspladser, så vi kommer lidt rundt i landet.
Medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelsen kan kontakte os for yderligere information
Se mere om faggruppen/bestyrelsen her: http://bfmeta.dk/wp/?cat=121

Tidsfristen for forslag til ændring af vedtægterne er på nuværende tidspunkt desværre overskredet; men øvrige forslag kan stadig nås og skal være os i hænde senest 15. marts 2019.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Bestyrelsen i META
Camilla, Lene, René og Karina

 

METAs generalforsamling 2019

META afholder sin ordinære generalforsamling fredag d. 26. april 2019 på Dokk1Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C – så sæt allerede nu gerne kryds i kalenderen.

Forslag til ændring af vedtægterne skal være os i hænde senest 25. januar 2019. Øvrige forslag skal være os i hænde senest 15. marts 2019.

En endelig dagsorden og yderligere oplysninger følger.